Ultrasonic cleaner เครื่องล้างความถี่สูง

Ultrasonic Cleaner

เครื่องล้างความถี่สูง

Ultrasonic Cleaner การใช้ประโยชน์(Application)

 • สายงานบริการ
 • สาย Electron
 • สายเครื่องยา
 • ห้องปฎิบัติการ
 • สายเครื่องจักร
 • สาย Horniness alloy
 • สายวิชาเคมี และอื่นๆ

การทำงาน เครื่องล้างความถี่สูง (Operation)

 • เปิดเครื่อง

o เติมน้าในถัง สแตนเลส
o เสียบปลั๊กเข้ากับ เครื่องล้างความถี่สูง
o กด Timer เพื่อที่ตั้งเวลาให้เครื่องทำงาน

 •  เปิดฟังชันเครื่องทำความร้อน
  • ตั้งอุณหภูมิโดยการกด Heating และกดอุณหภูมิที่จะตั้งโดยการกด Temperture
  • จากนั้นกดปุ่ม ON เพื่อที่จะทำความร้อน
 •  หยุดการทำงานของ Ultrasonic และ Heating
  • กด OFF ที่ Ultrasonic เพื่อหยุดการทำงานของตัวล้าง
  • กด OFF ที่ Heating เพื่อหยุดฟั้งชันการทำความร้อน
  • ทำความสะอาด tank ของ เครื่องล้างความถี่สูง ให้แห้งเพือที่จะใช้งานต่อไป
 • คำแนะนำความปลอดภัย (Safety instruction)
  • ก่อนใช้ เครื่องล้างความถี่สูง กรุณาอ่านคู่มือความปลอดภัยให้ละเอียดเพราะอาจทำให้ใด้รับบาดเจ็บและทรัพย์สิ้นเสียหาย